Ulaş Utku Bozdoğan: En Ünlü Matematikçiler: 20 Bilim İnsanı
Sanat

En Ünlü Matematikçiler: 20 Bilim İnsanı

Matematik sayılarla ilgilidir. Sayıları sevmeseniz bile dünyaya yön veren ünlü matematikçileri tanımak önemlidir. Antik dönemden modern döneme kadar ünlü matematikçiler teknolojinin ve dünyanın gelişimi için çaba göstererek dünyayı tanımamıza yardımcı oldular.

Dünyanın en iyi matematikçisinden söz etmek kolay değildir. Çünkü matematiğe katkısı olan bilim adamlarının sayısı oldukça fazladır. Bazılarının katkıları çeşitli buluşlara dönüşürken bazılarının çabaları diğerlerinin buluşlara gidiş yönünü belirleyerek dünyayı değiştirmiştir.

Tarihteki En Müthiş 10 Matematikçi

Kimine göre matematikçi olmak zor bir iştir. Bu sebeple en ünlü matematikçiler denildiğinde akıllara gelen insan sayısı azdır. Buna rağmen en iyi matematikçileri ve onların buluşlarını öğrendiğinizde matematiğe yaptıkları katkılar karşısında şaşırabilirsiniz.

Matematikte bilim adamları denemelerine asla ara vermediler. Yüzyıllar boyunca gösterilen çaba ünlü matematikçiler tarafından takip edildi. Yeni fikirler ve teknikler ortaya çıkarıldı. Bazı matematikçi bilim insanları çıtayı yükselterek ünlü matematik buluşlarına imza attılar.

ünlü matematikçiler öklid

1. Öklid

Öklid tartışmasız bir biçimde matematikle ilgili bilim adamlarından biridir. Geometriye yaptığı sayısız katkı sebebiyle “Geometrinin Babası” olarak adlandırıldı. Kendi adını taşıyan bir geometri dalına sahip oldu. Tüm hayatını matematikle geçiren en büyük matematikçiler arasındaydı.

Öklid, temel matematik ve geometri için çok değerli bir isimdir. Matematik öğreniminde hemen hemen herkes bir gün onunla tanışır. Tarihsel açıdan bakıldığında matematiksel ispatların arkasında o vardır. Modern dönemdeki birçok matematikçiye ilham kaynağı olmuştur.

ünlü matematikçiler pisagor

2. Pisagor

Pisagor meşhur matematik teoremlerinden birinin fikir babasıdır. “Pisagor Teoremi” olarak adlandırılan buluş, matematiksel problemleri çözmeyi kolaylaştırır. Her öğrencinin matematik dersinde adını pek çok kez duyabileceği matematikle ilgili bilim insanlarından biridir.

Pisagor ortaya koyduğu teorem sayesinde büyük bir ün kazanmıştır. En büyük matematikçiler arasında yer alması ise sayıların ekstra değerli olduğu bir zamanda yaşamış olmasından kaynaklanır. Modern dönemdeki matematiğin doğuşu onun sayesinde olmuştur.

ünlü matematikçiler İskenderiyeli Heron

3. İskenderiyeli Heron

Heron, sayıların karekökünü keşfeden İskenderiyeli bir matematikçiydi. Yaşadığı bölge sebebiyle genelde İskenderiyeli Heron olarak anılırdı. Karekökleri hesaplamak için oluşturduğu formül kendisini en ünlü matematikçilerden biri yapmayı başardı.

Heron üçgenlerin alanını hesaplamak için pratik bir formül ortaya koydu. Buna rağmen ona ait olan formülün bir dönem Arşimet tarafından bulunduğu zannedildi. Matematiğe katkı sağlayan bilim adamları düşünüldüğünde isminin hatırlanması şaşırtıcı değildir.

Ulaş Utku Bozdoğan: En Ünlü Matematikçiler: 20 Bilim İnsanı

4. Thales

Thales, en ünlü matematikçilerinden biriydi. Geometri konusunda yetenekleri tartışmaya kapalıydı. Matematik bilgisini piramitlerin yüksekliğini ve gemilerin kıyıdan uzaklığını ölçmek için kullanmayı tercih etti. Aynı zamanda en iyi matematikçi filozofları arasında gösterilirdi.

Thales tarihteki en büyük matematikçilerden biri olarak kabul edilir. Matematik ve felsefe kapsamında bilimsel düşünmeyi her zaman ön planda tutardı. İnsanlığın bilgi birikimine yaptığı katkılar sayesinde adından söz ettirdi ve bilim dünyasının değişimine katkı sağladı.

Batlamyus

5. Batlamyus

Batlamyus matematiğe katkısı olan bilim adamlarından biriydi. Sadece matematikle değil aynı zamanda coğrafya ve astronomiyle ilgilenirdi. Matematiğe inanılmaz katkılar sağlasa bile daha çok evrenin merkezinde dünyanın olduğuna yönelik fikriyle tanındı.

Batlamyus matematikle ilgili bilim adamlarından söz edildiğinde genelde geri planda tutulur. Bunun sebebi ise astronomiye daha fazla katkı sunmış olmasıdır. Hocası Theon’un öğretilerini kullanmıştır. Bazılarına göre ise meslek etiğine aykırı hakaret eden birisiydi.

Diophantus

6. Diophantus

Diophantus cebirsel denklemlerin gelişimi sayesinde ün kazanmış bir matematikçidir. Bu sebeple genel olarak tarih boyunca “Cebrin Babası” olarak adlandırıldı. Cebirsel denklemleriyle ilgili en iyi çözümleri, fikirleri ve teoremleri yine kendisi ortaya koydu.

Diophantus hakkında çok az bilgi olan matematiğe katkı sağlayan bilim adamları arasında yer alır. Sayı teorisinin gelişimine katkı yaptığı bilinen tek gerçektir. Ayrıca pozitif ve negatif sayı kavramlarının kullanılmasını sağladı. Ancak hayatının geri kalanı için bir sır perdesi bulunur.

Aristoteles

7. Aristoteles

Aristoteles tüm zamanların en büyük bilginlerinden biridir. Sadece matematikle ilgilenmedi aynı zamanda fizik, jeoloji, biyoloji ve psikolojiyle ilgilendi. Ünlü filozoflardan Platon’un öğrencisiydi. Matematik ile felsefeyi birleştirmeyi başararak insanlığa önemli katkılar sundu.

Aristoteles matematikçi filozoflardan biri olarak kabul edilir. Pek çok farklı konuda fikirler ortaya koyardı. Rönesans döneminde bilimin ilerlemesinde eserlerinden yararlanıldı. Matematik söz konusu olduğunda mantık üzerine çıkarımlar yapan ilk kişiydi.

Eratosthenes

8. Eratosthenes

Eratosthenes çok kesin hesaplamalar yapabilme becerisiyle ön plana çıkan bir matematikçidir. Dünyanın çevresini hesaplamak için uğraştı ve eksen eğimini hesaplayan tek kişi oldu. Matematiğin tarihçesi düşünüldüğünde dünya çapında ün kazanmayı başardı.

Eratosthenes sadece bir matematikçi değildi. Aynı zamanda astronomiyle ve tarihle ilgilendi. İskenderiye Kütüphanesi’nde başkan olarak görev aldı. Dünyanın çevresini hesaplayan bir çalışmaya imza attı ve dünyanın ilk haritalarından birini oluşturmayı başardı.

Arşimet

9. Arşimet

Arşimet büyük bir matematikçi ama aynı zamanda doktordu. Hayatının çok büyük bir bölümünü fizikle ilgili matematiksel formüller geliştirmeye adadı. Bileşik makaralar buluşu sebebiyle matematikle ilgili icatlar denildiğinde adından söz etmek neredeyse imkansızdır.

Arşimet ünlü matematikçilerden biri olmasına rağmen aynı zamanda mühendisti. Banyo yaparken düzensiz nesnelerin hacmini keşfeden kişiydi. Mühendisliği sayesinde yaşadığı şehir kuşatıldığında savunmada kullanılacak mekanizmalar oluşturmayı başardı.

Hipparkos

10. Hipparkos

Hipparkos matematiğin ve geometrinin önemli bir parçası olan trigonometrinin mucididir. Matematikteki ilk trigonometrik tabloyu keşfetti. Çabaları sayesinde güneş tutulmalarının tahmin edilmesi için matematikçi bilim insanlarına çok önemli bir miras bıraktı.

Hipparkos gece vakti gökyüzünü gözlemleyerek o dönemde ilk sayılabilecek bir yıldız kataloğu oluşturdu. Trigonometrideki problemlerin çözümü için farklı yöntemler geliştirdi. Trigonometrideki başarısı onu matematiğin tarihçesinde önemli bir konuma yükseltti.

Dünyayı Değiştiren Ünlü Matematikçiler

Matematikte bilim adamları sürekli olarak gelişime odaklandılar. Mühendisler tüm çalışmaları daha önemli hale getirmeden önce ünlü matematikçiler fikirleriyle dünyayı yönlendirirlerdi. Tarihin akışını değiştirecek çeşitli adımlar attılar ve tarihteki en iyi matematikçiler oldular.

Matematiğe katkı sağlayan bilim adamları dünyanın gelişimine katkı sağlayan gizli kahramandırlar. Keşiflerinin değerli görülmesi bazen uzun sürse bile sonunda hak ettikleri değeri buldular. Teknolojinin ilerlemesini sağlayarak dünyayı değiştirdiler.

Theodore von Karman

1. Theodore von Karman

Theodore von Karman, 1930 yılında Cal Tech’e katılmak için Budapeşte’den ayrıldığında zihnindeki fikirler farklıydı. Bir süre sonra Aerojet isimli şirketi kurarak fikirlerini faaliyete geçirme kararı aldı. İlk başlarda çok pratik olmayan bir helikopter tasarımı yaptı.

Theodore von Karman kariyerinin ilerleyen dönemlerinde süpersonik aerodinamikle ilgili araştırmalar yaptı. Bu sebeple süpersonik uçuşların arkasındaki fikir babası olarak görüldü. Tarihteki ünlü matematikçilerden biri olarak NATO’nun havacılık araştırma grubunu kurdu.

Thomas Bayes

2. Thomas Bayes

Thomas Bayes istatistiğin temellerini atan kişidir. Bu başarısı onu en ünlü matematikçilerden biri yapmaya yetti. İstatistiği mevcut bir durum hakkında çıkarım yapabilecek şekilde kullandı. Aynı zamanda “Bayes Teoremi” adı verilen bir teorem ortaya attı.

Thomas Bayes tarafından ortaya atılan “Bayes Teoremi” koşullu olasılıklarla ilgili hesaplama yapılmasına imkan tanıdı. Bu imkan sayesinde istatistiğin temelleri atıldı. Matematikçi filozoflardan biri olması sayesinde kanıta dayanan olasılık kategorisini geliştirdi.

Ada Lovelace

3. Ada Lovelace

Ada Lovelace yazar ve matematikçiydi. Charles Babbage ile birlikte “Analytical Engine” adı verilen mekanik bilgisayar üzerinde çalışma fırsatı elde etti. Bernoulli sayılarını hesaplamak için algoritma yazdı. Bu sayede tarihteki ilk bilgisayar programcısı olmayı başardı.

Ada Lovelace aynı zamanda teknolojinin toplum üzerindeki etkilerine odaklanan biriydi. Fikirlerini daha çok bu yönde kullanmaya çalıştı. Dünyanın en iyi matematikçisi olmasa bile matematik, teknoloji ve yaşam arasındaki bağlantıyı en etkili şekilde kurabilen biriydi.

Isaac Newton

4. Isaac Newton

Isaac Newton fizikçi, matematikçi ve astronomdu. Matematiğin tarihçesi incelendiğinde tüm zamanların en ünlü matematikçileri arasında yer alır. Principia Mathematica isimli kitabında fiziğin temellerini belirledi ve yerçekimi yasalarını kusursuz bir şekilde formülleştirdi.

Isaac Newton kalkülüsü geliştirerek teleskop gibi teknolojilerin ilerlemesini kolaylaştırdı. Onun ortaya koyduğu yasalar ve diğer buluşlar bilimin herhangi bir alanıyla ilgilenen herkes tarafından bilinirler. Modern fizik üzerindeki etkisi ise tartışmaya kapalıdır.

Pierre-Simon Laplace

5. Pierre-Simon Laplace

Pierre-Simon Laplace matematiğe katkısı olan bilim adamlarından biridir. İlgi alanı oldukça genişti ve hayatı boyunca pek çok farklı bilim alanına katkı yapmaya çalıştı. Evreni anlamak için yeni stratejilerin geliştirilmesinde öncü rolünü üstlendi ve istatistiğe katkı sağladı.

Pierre-Simon Laplace, kara deliklerin varlığını öne süren ilk insanlardan biriydi. Matematikte bilim adamları farklı noktalara odaklanırken o olasılık teorisinin üzerine gitti ve onu sistematik hale getirdi. Thomas Bayes’in takip edeceği çalışmalarda temeli atan matematikçiydi.

Ulaş Utku Bozdoğan: En Ünlü Matematikçiler: 20 Bilim İnsanı

6. Blaise Pascal

Blaise Pascal aynı zamanda filozof olan matematikçi bilim insanlarından biridir. Mekanik olarak çalışan hesap makinelerinden birini icat etti. Olasılık, geometri ve vakum fiziği çalışma alanlarıydı. Genelde en ünlü matematik buluşlarından biri olan Pascal Üçgeni ile hatırlanır.

Blaise Pascal hidrolik presi icat eden kişiydi. Rulet tekerliğinin en erken versiyonlarından birini geliştirdi. Olasılık teorisine yaptığı katkılar oldukça fazla olsa bile alan dışı sayılabilecek bir icada imza attı. Bugün sağlık alanında sıkça kullanılan şırıngayı icat eden kişiydi.

William Playfair

7. William Playfair

William Playfair ünlü matematikçiler arasında görülen bir mühendistir. Grafiksel istatistiğin kurucusu olarak kabul edilir. Hayatı boyunca pek çok farklı uğraşla ilgilense bile grafiksel istatistik buluşuyla çığır açmayı başaran isimlerden biridir.

William Playfair bugün farklı şekillerde kullanılan çubuk grafik, çizgi grafik ve pasta grafik gibi çizelgelerin mucididir. Zaman çizelgelerinin çok daha sık kullanılmasını sağlayan kişidir. Matematikle ilgili bilim insanları düşünüldüğünde dünyayı değiştirenlerdendir.

Ulaş Utku Bozdoğan: En Ünlü Matematikçiler: 20 Bilim İnsanı

8. Carl Friedrich Gauss

Carl Friedrich Gauss tartışmasız bir şekilde dünyanın en iyi matematikçisi olarak kabul edilir. Cebir, sayılar teorisi, istatistik, geometri ve astronomiyle ilgilendi. Matematiğin olduğu her yerde vardı. Keşifleri sayesinde en ünlü matematikçiler arasında en önlerde yer aldı.

Carl Friedrich Gauss, çocukluğundan itibaren matematikte bir deha olduğunu kanıtlamayı başardı. Henüz 8 yaşındayken 1’den 100’e kadar tüm sayıları hızlıca toplamayı başardığı bir yöntem keşfetti. 1833 yılında keşfedilen elektromanyetik telgrafın ortak mucitlerinden biriydi.

Ulaş Utku Bozdoğan: En Ünlü Matematikçiler: 20 Bilim İnsanı

9. Daniel Bernoulli

Daniel Bernoulli fizikçi ve ünlü matematikçilerden biridir. Aileden gelen bilim adamı geleneğini sürdürdü. Bir akışkanın hızının artması durumunda basıncın azaldığına yönelik fikri geliştirdi ve kanıtladı. Söz konusu fikre “Bernoulli Prensibi” adı verildi ve hayatın pek çok alanında kullanıldı.

Daniel Bernoulli, olasılık ve istatistik üzerine çok ciddi çalışmalar yaptı. Kinetik teorisini geliştirmeye çalışan matematiğe katkı sağlayan bilim adamlarından biriydi. Aerodinamik araştırmalarına öncülük etti ve matematikle ilgili icatlara çeşitli katkılar sağladı.

Alan Turing

10. Alan Turing

Alan Turing en ünlü matematikçilerden biridir ve bilgisayar bilimlerinin öncüsü kabul edilir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlara ait Enigma isimli şifreli kodu kırarak savaşın seyrini değiştirdi. Yapay zekayla bağlantılı olan bir test geliştirerek önemli bir keşfe imza attı.

Alan Turing çalışmaları sayesinde bilgisayarların icat edilmesini sağladı. Modern kripto analizinin kurucusu olarak nitelendirilir. Çalışmalarıyla dünyanın kaderini değiştirmiş olmasına rağmen genel anlamda değeri bilinemeyen en iyi matematikçilerden biri oldu.

Daha fazlası için Fakirhane‘i Pinterest’ten takip edebilirsiniz.

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir