Yükseköğretim Kurulu
Başlıklar,  Nedir ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Corona Virüsü Tedbirlerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün uzun bir toplantı gerçekleştiren Yükseköğretim Kurulu üyeleri, Coronavirüs enfeksiyonuna karşı alınması gereken önlemleri planladı. 16 Mart 2020 tarihinden itibaren tüm üniversitelerin 3 hafta boyunca tatile gireceği hatırlatıldı ve birtakım yeni tedbirler konuşuldu.

Her geçen gün hızla yayılmaya devam eden COVID-19 salgınının ülkemizde tespit edilmesinin üzerine alınan önlemler genişletilmeye başlandı. Şu anda Coronavirüs enfeksiyonunun ülkemizdeki son durumu 5 vaka olarak biliniyor. Fakat hastalığın daha fazla yayılmaması adına alınması gereken önlemlerin arttırılması gerektiği kararı verildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın liderliğinde açıklanan 14 maddelik bu kararlar zinciri, tüm üniversitelere toplu şekilde gönderilmekle beraber; üniversitelerde görev yapan personelleri, akademisyenleri ve öğrencileri ilgilendirmektedir.

Bu kararların arasında akademisyenlerin ve idari personellerin yurtdışına çıkışlarının iptal edilmesine; ayriyeten yurtdışı seyahati gerçekleştirmeyi planlayan öğrencilerin çeşitli engeller ile karşılaşabileceklerine de yer verildi. Kamu görevlilerinin ikinci bir açıklamaya kadar yurtdışına çıkmaları tamamen engel teşvik ederken; öğrencilerin yurtdışından Türkiye’ye geri döndüklerinde 14 Gün Kuralı kapsamı altında 14 gün boyunca eğitim hayatından geri kalabileceği eklendi.

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Açıklanan 14 Maddelik Coronavirüs Önlemleri

“1. Yükseköğretim üst kuruluşlarında Başkan, Başkan Vekili, yürütme kurulu üyeleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile Hukuk Müşaviri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmasına,

Coronavirüs

2. Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü, Yüksekokul, Konservatuar, Meslek Yüksek Okulu ve bağımsız Vakıf Meslek Yüksekokulu müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmasına,; okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personelin yıllık izin taleplerinin karşılanmasına, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılmasına; diğer akademik ve idari personelin izin talepleriyle ilgili olarak mer’î mevzuat çerçevesinde işlem yapılmasına,

Yükseköğretim Kurulu Corona Virüsü Açıklaması

3. Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine; zorunlu ve ivedi durumlarda talebin Üniversite Yönetim Kurulu kararı ekinde, 12 Mart 2020 tarih ve 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelge uyarınca değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

Coronavirus

4. Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları vb. çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine,

Yükseköğretim Kurulu Corona Virüsü Açıklaması

5. Örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans ve lisans öğrencileri gibi sağlık, öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin de eğitimlerine ara verilmesine,

Korona Virüsü

6. Tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrencilerin de bu kapsamda değerlendirilmesine,

7. Uzaktan öğretimle ilgili usul ve esaslara göre açılmış, hâlihazırda uzaktan eğitimle yürütülmekte olan programların, uygulamalı ve yüz yüze eğitimleri hariç olmak üzere, eğitimlerine devam etmesine,

Uzaktan Eğitim

8. Yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitimin uzaktan erişim yoluyla sunulmakta olan kısmının sürdürülüp sürdürülmemesi hususunun yükseköğretim kurumlarınca değerlendirilmesine; sınavlarının ise eğitim-öğretime ara verme kararının kaldırılmasından sonra planlanmasına,

9. Öğrencilerin (Türk ve yabancı uyruklu) yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar yaşayabilecekleri hususunda yükseköğretim kurumlarınca bilgilendirilmesine,

Yükseköğretim Kurulu Corona Virüsü Açıklaması

10. Mevlana veya Erasmus gibi değişim programları kapsamında yurtdışında olup yurda dönen öğrencilerin ders intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin yükseköğretim kurumlarınca alınmasına, ​

11.Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan Yurtdışı Yabancı Dil Eğitimi, Mevlana, Proje Tabanlı Mevlana programları ile ilgili çağrıların iptal edilmesine,

12. Tıp Fakültesindeki intörnlerin gerektiğinde, gönüllü olarak talep etmeleri ve üniversitece uygun görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda görev alabilmesine,

Corona Virüsü

13. Yükseköğretim kurumlarında süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi için konuya ilişkin belirlenmiş olan rektör yardımcılarının başkanlığında komisyon oluşturulmasına; öğrencilerle iletişim ve takip sisteminin gözden geçirilerek güncellenmesine; akademik ve idari personel ile öğrencilerin kurumlarınca düzenli olarak gelişmeler hakkında bilgilendirilmesine,

14. Dünyadaki yükseköğretim sistemlerindeki gelişmelerle paralel olarak özellikle son yıllarda başlattığımız “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi” kapsamındaki deneyimlerimiz, 120 üniversitemiz bünyesinde bulunan uzaktan eğitim araştırma ve uygulama merkezlerimiz ile 2 milyondan fazla öğrenciye uzaktan eğitim imkânı veren üniversitelerimizin yetkinlikleri ve bunun için gerekli olan altyapıları dikkate alınarak dijital ortamda dersler verilebilmesine imkân sağlamak için üniversitelerin talep ve tekliflerinin alınmasına karar verilmiştir.”

Corona Virüsü sebebiyle okulların 3 hafta boyunca tatil olduğunu biliyor muydunuz? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından bu konuya dair yapılan açıklamaya göz atmak için aşağıdaki içeriğimizi inceleyebilirsiniz!

https://fakirhane.com/coronavirus-sebebiyle-okullar-16-marttan-itibaren-tatil-edildi/2020/3012/

3 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir